Mester

Mestertittelen og merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet. For å få innvilget mesterbrev kreves det både solid utdanning og praksis i faget. Mesterutdanningen er tilpasset de kravene som ledere i håndverksbedrifter møter. Den skal gi kompetanse til styring av bedriften, både når det gjelder faglig helhetsforståelse og forretningsmessig ledelse. 

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, og de har tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper. 

De driver også ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan og bygningsloven.
© 2021 Murmester Eirik Hansen AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram