Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften.

Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Ved søknaden må foretaket dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. 

I tillegg stiller godkjenningsordningen krav til kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet gjennom blant annet betaling av skatter og avgifter.

Sentral godkjenning gis til foretak, etater og andre offentlige organer. Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret.
© 2021 Murmester Eirik Hansen AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram